Spectres of ShakespearePDF

Appropriations of Shakespeare in the Early English Gothic
Mark as finished
How to read the book after purchase
Book description

Rozprawa Jacka Mydli podejmuje zagadnienie recepcji dzieł Williama Szekspira we wczesnym gotyku angielskim. W kolejnych rozdziałach Autor szczegółowo omawia temat inspiracji szekspirowskich, które odnajduje w literaturze powstałej w latach 1764–1800.

Mydla zaczyna od nakreślenia kontekstu historycznoliterackiego, który towarzyszył pojawieniu się gotyku w literaturze, by następnie przedstawić adaptacje i przetworzenia sztuk Szekspira oraz kwestię gotycyzacji poety (czyli przyswojenia jego dzieł przez zmieniające się kanony). W tym miejscu analizie zostały poddane fascynacje elementami nadprzyrodzonymi, które znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach Szekspira (m.in. na przykładzie Hamleta). Sporo uwagi poświęcono także manifestom programowym Horacego Walpole’a i Ann Radcliffe, które w opinii literaturoznawców zapoczątkowały gotyk literacki. Autor przytacza również szereg przykładów zapożyczeń językowych, które określają zakres literackiego przywłaszczenia u wybranych autorów opisywanej epoki (motta, cytaty, aluzje słowne oraz imiona postaci).

W dalszej części pracy Autor prezentuje te dzieła Szekspira, które w sposób szczególny ulegały procesowi zawłaszczenia. Definiując pojęcie gotyckości literackiej, omawia związki między gotykiem a tragedią Szekspirowską, odwołując się przy tym do wybranych przykładów. Na podstawie analizy Romea i Julii oraz Cymbelina opisane zostały związki między komedią i romansem Szekspirowskim oraz romansem gotyckim.

Monografia jest pozycją wyjątkową i w bardzo obszerny sposób prezentującą zjawisko ulegania gotycyzacji dzieł Szekspira.

Detailed info
  • Age restriction: 0+
  • Date added to LitRes: 25 July 2019
  • ISBN: 978-83-8012-002-0
  • Total size: 0 MB
  • Total number of pages: 0
  • Page size: x мм
  • Publisher: Uniwersytet Śląski
Spectres of Shakespeare by Jacek Mydla—download pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorite.
Book is part of series
«Prace Naukowe UŚ; Historia Literatur Obcych»
Odkodowana bliskość
„da die Tränen der Frauen stark genug sein werden…“
\"Père\"-versions of the Truth: The Novels of J. M. Coetzee. Wyd. 2 rozszerzone
-5%

Post a review

What do you think about the book?
Rate the book