Landscapes and Townscapes

Text
Mark as finished
How to read the book after purchase
Book description

Zebrane w tomie eseje przestawiają różne sposoby interpretacji przestrzeni wiejskiej i miejskiej w wybranych tekstach literackich i materiale wizualnym. Autorzy monografii badają różne podejścia do miasta, przestrzeni miejskich, krajobrazu, wsi i topografii w brytyjskiej literaturze i kulturze XVIII i XIX wieku, proponując bardziej szczegółowy ogląd pojedynczych dzieł podejmujących tę tematykę.


******


The essays in this volume discuss various aspects of urbanscapes and landscapes, and analyse their depiction and significance in selected literary and visual works, exploring various approaches to the city, urban spaces, landscape, countryside and topography in the British literature and culture of the long 18th and 19th centuries.

Detailed info
  • Age restriction: 0+
  • Date added to LitRes: 21 September 2021
  • ISBN: 978-83-235-4873-7
  • Editors: Grażyna Bystydzieńska, Magdalena Pypec
  • Publisher: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  • Table of contents
Landscapes and Townscapes by —download epub, mobi, pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorite.

Post a review

What do you think about the book?
Rate the book