The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west PolandPDF

A new approach to the assembly of macrophyte communities
Mark as finished
How to read the book after purchase
Book description

Monografia jest syntezą badań roślinności podwodnej 161 jezior pomorskich. Jej celem było wyłonienie głównych regulatorów struktury zbiorowisk, wyrażonej kombinacją gatunków, ich liczbą, frekwencją i biomasą. Analizę rangi poszczególnych czynników środowiska abiotycznego w różnicowaniu zbiorowisk i ich toposekwencji wewnątrz jeziora i między jeziorami przeprowadzono na podstawie 10 692 próbek roślin oraz 4650 próbek środowiskowych (osadu i wody przyosadowej), metodami analiz wielowymiarowych (DCA, PCA, RDA, CCA) i C&RT w programach STATISTICA 8.0, CANOCO 4.5, PAST i MVSP.

Detailed info
  • Age restriction: 0+
  • Date added to LitRes: 15 May 2021
  • ISBN: 978-83-8206-281-6
  • Total size: 0 MB
  • Total number of pages: 0
  • Page size: x мм
  • Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
The principal regulators of vegetation structure in lakes of north-west Poland by Krzysztof Banaś—download pdf or read online. Leave comments and reviews, vote for your favorite.

Post a review

What do you think about the book?
Rate the book